Co należy się poszkodowanemu po wypadku komunikacyjnym? Niezbędne porady

Wypadki komunikacyjne zdarzają się na naszych drogach zdecydowanie za często. Jesteśmy na niechlubnym początku, jeśli chodzi o statystyki dotyczące osób poszkodowanych na drogach. Codziennie dochodzi do ponad 100 wypadków drogowych z udziałem kierowców, pieszych i pasażerów. Osoby poszkodowane po takim wypadku często nie wiedzą jak postępować i co mogą uzyskać od ubezpieczyciela. Dlatego warto zorientować się, jak wygląda cała procedura odszkodowawcza z ich perspektywy.

Komu się należy, a komu nie?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje każdej osobie poszkodowanej, pod warunkiem, że nie jest sprawcą zdarzenia. O należną rekompensatę mogą się ubiegać:

 • pasażerowie pojazdu
 • potrąceni piesi
 • kierujący pojazdem, któremu szkodę wyrządził inny pojazd

W zależności od tego, jakie były okoliczności zdarzenia pasażer może wystąpić o odszkodowanie z polisy OC pojazdu, którym podróżował lub z polisy drugiego pojazdu, jeśli za zdarzenie odpowiedzialny był ten drugi. Gdy zderzeniu ulegną dwa samochody, to poszkodowany ma prawo zgłosić roszczenie do jednego z dwóch zakładów ubezpieczeniowych.

Jeśli poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym jest pieszy, wtedy odszkodowanie, jest wypłacane od ubezpieczyciela pojazdu, który go potrącił. Natomiast poszkodowany kierowca może starać się o odszkodowanie w przypadku zderzenia z innym pojazdem z polisy OC  pojazdu, z którym doszło do stłuczki. Kierujący nie może dochodzić rekompensaty ze swojej polisy.

Zamyka się przed nim również droga do odszkodowania, jeśli zostanie udowodnione, że wypadek zaistniał z winy kierującego. O odszkodowania z OC pojazdu może wystąpić także osoba, która bezpośrednio na skutek wypadku doznała obrażeń ciała, tutaj sprawdzisz szczegóły: https://www.helpfind.pl/uszczerbek-na-zdrowiu oraz jej najbliższa rodzina, jeśli ofiara wypadku poniosła śmierć na miejscu zdarzenia.

Można ubiegać się o więcej

Odszkodowanie zostanie wypłacone osobie, która na skutek wypadku doznała obrażeń ciała i musiała w związku z tym ponieść dodatkowe koszty rehabilitacji i leczenia. Poszkodowanemu będzie wówczas przysługiwać zwrot utraconych korzyści lub utraconego dochodu. Jeśli osoba taka nie będzie zdolna do pracy, wówczas poszkodowanemu należeć się będzie renta od zakładu ubezpieczeń.

Gdy dojdzie do śmierci poszkodowanego, to najbliższym członkom rodziny przysługuje tzw. zadośćuczynienie, którego zadaniem jest pokrycie wszystkich strat niematerialnych. Będzie ono przysługiwać:

 • małżonkom
 • dzieciom
 • rodzicom
 • rodzeństwu
 • dziadkom i wnukom zmarłej osoby

Nie zamyka to jednak drogi o ubieganie się o roszczenia innym osobom, nie tylko spokrewnionym ze zmarłym. Łącząca więź musi zostać jedynie dobrze udokumentowana. Każdy z członków rodziny występuje do zakładu ubezpieczeń o swoje odszkodowanie osobno, ponieważ każdy z nich ma własne roszczenie do zakładu ubezpieczeniowego. Dlatego o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, tutaj przeczytasz więcej: https://www.helpfind.pl/odszkodowania-komunikacyjne może się ubiegać poszkodowany i jego rodzina, jeśli za sprawcę nie uznano samego poszkodowanego.

Świadczenia, jakie przysługują osobie poszkodowanej będą zależeć od wielkości doznanego obrażenia. Poszkodowany może wystąpić wówczas o zwrot kosztów leczenia, do których należą:

 • leczenie
 • rehabilitacja
 • zakup sprzętu medycznego
 • koszty dojazdu do placówek medycznych

Niezbędna pomoc kancelarii odszkodowawczej

W przypadku zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wysokość świadczenia zależy od rozmiaru obrażeń, długości leczenia powypadkowego, wieku czy utraty perspektyw na przyszłość. Dlatego ważne jest szybkie udanie się do placówki medycznej i przeprowadzenie niezbędnych badań. Kolejnym świadczeniem, jakie można uzyskać jest renta powypadkowa, na którą składa się kilka świadczeń.

Ponieważ długotrwałe leczenie wiąże się z dużymi kosztami, może ono generować większe koszty i być podstawą do starania się o tzw. rentę uzupełniającą. Wyrównuje ona różnicę pomiędzy dochodami osiąganymi przed wypadkiem i po nim.

Najważniejsze jest ustalenie sprawcy zdarzenia i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji kosztowej, medycznej i samego procesu leczenia. Dlatego warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej i rozważyć pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który zajmie się kompleksową obsługą szkody i uzyska odpowiednie świadczenie.

źródło: https://www.helpfind.pl/

[Głosów:3    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ